2 En Elia ging heen, om zich aan Achab te vertonen. En de honger was sterk in Samaria.