3 En Achab had Obadja, den hofmeester, geroepen; en Obadja was den HEERE zeer vrezende.