10 En David ontsliep met zijn vaderen, en werd begraven in de stad Davids.