14 Daarna zeide hij: Ik heb een woord aan u. En zij zeide: Spreek.