18 En Bathseba zeide: Het is goed, ik zal den koning voor u aanspreken.