2 En hij zond boden tot Achab, den koning van Israel, in de stad.