8 Doch al de oudsten, en het ganse volk, zeiden tot hem: Hoor niet, en bewillig niet.