44 Evenwel werden de hoogten niet weggenomen; het volk offerde en rookte nog op de hoogten.