10 Die zaak nu was goed in de ogen des HEEREN, dat Salomo deze zaak begeerd had.