19 En de zoon dezer vrouw is des nachts gestorven, omdat zij op hem gelegen had.