10 De zoon van Hesed in Arubboth; hij had daartoe Socho en het ganse land Hefer.