2 En deze waren de vorsten, die hij had: Azaria, de zoon van Zadok, was opperambtman.