22 De spijze nu van Salomo was voor een dag, dertig kor meelbloem, en zestig kor meel;