6 En Ahisar was hofmeester; en Adoniram, de zoon van Abda, was over de schatting.