8 En dit zijn hun namen: de zoon van Hur was in het gebergte van Efraim.