13 En de koning Salomo deed een uitschot opkomen uit gans Israel; en het uitschot was dertig duizend man.