14 Alzo bouwde Salomo dat huis en volmaakte hetzelve.