17 Dat huis nu was van veertig ellen, namelijk de tempel, die vooraan was.