26 De hoogte van den enen cherub was van tien ellen, en alzo van den anderen cherub.