37 In het vierde jaar werd de grond van het huis des HEEREN gelegd, in de maand Ziv;