11 En bovenop kostelijke stenen, naar de winkelmaten gehouwen, en cederen.