22 En op het hoofd der pilaren was het leliewerk; alzo werd het werk der pilaren volmaakt.