44 Daartoe de ene zee; en de twaalf runderen onder die zee.