3 En al de oudsten van Israel kwamen; en de priesters namen de ark op.