45 Hoor dan in den hemel hun gebed en hun smeking, en voer hun recht uit.