55 Zo stond hij, en zegende de ganse gemeente van Israel, zeggende met luider stem: