60 Opdat alle volken der aarde weten, dat de HEERE die God is, niemand meer;