62 En de koning, en gans Israel met hem, offerden slachtofferen voor het aangezicht des HEEREN.