14 En Hiram had den koning gezonden honderd en twintig talenten gouds.