45 En Jobab stierf, en Husam, uit het land der Themanieten, regeerde in zijn plaats.