1 Kronieken 1:48

48 En Samla stierf, en Saul, van Rehoboth aan de rivier, regeerde in zijn plaats.