1 Kronieken 1:49

49 En Saul stierf, en Baal-Hanan, de zoon van Achbor, regeerde in zijn plaats.