54 De vorst Magdiel, de vorst Iram. Dezen waren de vorsten van Edom.