9 Ezer was het hoofd; Obadja de tweede; Eliab de derde;