8 Toen het David hoorde, zo zond hij Joab en het ganse heir met de helden.