17 En Abigail baarde Amasa; en de vader van Amasa was Jether, een Ismaeliet.