26 Jerahmeel had nog een andere vrouw, welker naam was Atara; zij was de moeder van Onam.