29 De naam nu der huisvrouw van Abisur was Abihail: die baarde hem Achban en Molid.