30 En de kinderen van Nadab waren Seled en Appaim; en Seled stierf zonder kinderen.