43 De kinderen van Hebron nu waren Korah, en Tappuah, en Rekem, en Sema.