48 Uit het bijwijf Maacha gewon Kaleb: Seber en Tirhana.