7 En de kinderen van Charmi waren Achan, de beroerder van Israel, die zich aan het verbannene vergreep.