1 Toen nu David oud was en zat van dagen, maakte hij zijn zoon Salomo tot koning over Israel.