12 De kinderen van Kehath waren Amram, Jizhar, Hebron en Uzziel; vier.