14 Aangaande nu Mozes, den man Gods, zijn kinderen werden genoemd onder den stam van Levi