18 Van de kinderen van Jizhar was Selomith het hoofd.