2 En hij vergaderde al de vorsten van Israel, ook de priesters en de Levieten.