20 Aangaande de kinderen van Uzziel: Micha was het hoofd, en Jissia de tweede.