21 De kinderen van Merari waren Maheli en Musi; de kinderen van Maheli waren Eleazar en Kis