23 De kinderen van Musi waren Maheli, en Eder, en Jeremoth; drie.